Beskrivelse

Crow Luftkvalitet sensor giver dig mulighed for at regulere hjemmets luftkvalitet, da den indendørs luftkvalitet kan påvirkes af røg og flygtige organiske forbindelser (VOC). Hjemmets byggematerialer og møbler kan i nogle tilfælde også frigive VOC. I forbindelse med sikring af hjemmet ved at låse døre og holde vinduer lukket, kan man utilsigtet indespærre kuldioxid i bygningen. Kedler og andre brændefyrede varmekilder, så som brænde- og pille ovne udleder også kulilte, mens høj luftfugtighed bidrager til dårlig luftkvalitet.

Udfyld formularen og vi vender hurtigt tilbage.